СЛЕД ДОСТАВКАТА

Освен директна продажба на материала на листове или панели, при желание на клиента фирма АлкоПАРК осигурява пълен инженеринг, включващ следните услуги:


ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ

Оптимизация на проектното решение за фасадата с оглед минимизиране на фирата от материала (технологичната фира варира от 12% до 30%);

Изчисление носимоспособността на носещата скара, готовите панели (тави) и закрепванията за ветрови натоварвания;

Доставка, заготовка и монтаж на носещата скара вкл. крепежи;

Доставка и монтаж на топлоизолация по фасадите (ако се изисква по проекта);

Доставка, рязане, фрезоване, огъване и изработка на фасадните елементи (панели, тави) от Alpolic;

Монтаж по фасадата, колони, козирки и пр.архитектурни елементи вкл. скрепителни средства и оформане на фугите.Designed and hosted by: TheDomainKiosk.com
alcopark.com © 2004-2020